11:06 22/02/2018
ERASMUS+ „Eiropas mobilitāte jauno mūziķu profesionālai izaugsmei”

Projekts ilgst no 2017. Gada 1. jūnijam un beidzoties 2018. gada 31. maijā.

Piedaloties projektā audzēkņi gūs jaunas zināšanas par koncertdzīves norisi ārzemēs (mērķa grupa – 46 skolas izglītojamie, kas tiek sagatavoti publiskam priekšnesumam un sniedz 4 publiskus koncertus – 1 solistiem, 1 –kameransambļiem, 2 orķestra sastāvā)

2017./2018. Mācību gada pavasara semestrī notiks NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas audzēkņu atlases koncerti, lai noskaidrotu vislabāk sagatavotos kandidātus dalībai projekta mobilitātē "Profesionālā mācību prakse un Audzēķņu koncerti". Turpināsies orķestra mēģinājumi un tiks veikta orķestra dalībnieku sastāva atlase projekta mobilitātei uz Maltu.