10:58 07/09/2018
Erasmus+ Experience Art

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, parakstot līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, uzsāk īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projekts Experience Art
(identifikācijas Nr.2018-A-LV01-KA102-046860)

Projekta realizācijas laiks: 01.06.2018. – 31.05.2020.

Projektam piešķirtais finansējuma apjoms: EUR 156 488,0

Projekta mērķis - pilnveidot izglītojamo profesionālās kompetences, apgūstot jaunas tehnikas un metodes izglītības programmās:

  • Rīgas Doma kora skolā: Mūzika - džeza mūziķis un Vokālā mūzika - mūziklu dziedātājs;
  • Jaņa Rozentāla mākslas skolā: Mākslas un vizuālās saziņas līdzekļu māksla;
  • Rīgas Horeogrāfijas skolā: Deja.

PROJKETA NOLIKUMS

http://www.rdks.lv/wp-content/uploads/2018/09/Erasmus-EA-nolikums-compressed.pdf

ATBILDĪBAS (atjaunots 01.11.2019.)

http://www.rdks.lv/wp-content/uploads/2019/11/Erasmus-atbildibas.pdf