10:37 22/02/2018
ERASMUS+ "Music across Europe"

lidzfinanse_erasmus_progr_logo

Projekts uzsākts 2016. gada 1. jūnijā un turpināsies līdz 2018.gada 31.maijam.

Projekta laikā apmaiņas programmā piedalīsies 16 Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un 8 pedagogi un darbinieki, kas katrs vienu reizi dosies apmaiņā uz vienu no 6 partnerskolām, starp kurām ir dažādas Profesionālās izglītības iestādes no Somijas, Slovēnijas, Vācijas, Nīderlandes un Lielbritānijas.

Projekta ietvaros skolas audzēkņiem tiks dota iespēja apgūt savu specialitāti internacionālā vidē, muzicēt kopā ar partnerskolas audzēkņiem un iegūt profesionālo pieredzi. Pedagogi dosies pieredzes apmaiņā, vadot un vērojot savas specialitātes un radniecīgo priekšmetu stundas.

http://www.rdks.lv/macibas/projekti/erasmus/