10:48 22/02/2018
"RaPaPro" JRMS "Mūzika, deja un māksla Kopienas teātrī" Piltenē

Projekta mērķis bija apvienot vienā pasākumā mākslas, mūzikas un dejas audzēkņu prasmes, atrast jaunas iespējas tās pielietot, kā arī nodrošināt radošumu un spontanitāti prasmju izpausmē. Vienlaikus iesaistīt sociālos partnerus. Šāds pasākums bija kopienas teātra izrāde Ventspils novadā, Piltenē. Pirms izrādes projekta partneri piedalīsjās sagatavošanas nodarbībās, tikās ar vietējiem iedzīvotājiem stāstu stāstīšanai un uzklausīšanai, kā arī teātra nometnē, kuras laikā tika sagatavota luga par kopienas stāsta tēmu un izrāde.

Izrādē piedalījās un to skatījās arī vietējie iedzīvotāji. Piltenes kultūras nama un amatierteātra vadība – nodrošina teātra profesionāļu atbalstu izrādes scenārija rakstīšanā un režijā. Nodrošina kopienas iedzīvotāju iesaistīšanos izrādē, kā arī rekvizītus, kas saistīti ar uzvedamo stāstu. Piedalās sagatavošanas nodarbību, partneru tikšanās, teātra nometnes un izrādes sagatavošanā – scenārijs, muzikālais nodrošinājums, lomu apguve - un norisē.

Radošās partnerības programma "RaPaPro" ir Kultūras ministrijas 2014. gadā iniciēta un finansēta programma jaunu partnerību veidošanai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs (mākslas, dizaina, mūzikas un dejas vidusskolās), iesaistot sadarbībā pedagogus, audzēkņus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, sociālās grupas un citus vietējās kopienas pārstāvjus.

Radošā partnerība izpaužas starpdisciplinārās aktivitātēs, kurās visi sadarbības partneri ir vienlīdzīgi: vienādi iegulda un vienādi saņem gan līdzdalībā, gan ieguldījumā, gan gala rezultāta izmantošanā.

http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/rapapro/