08:56 08/03/2018
"RaPaPro" RHS "Kaimiņu būšana" Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā

Projekta galvenā ideja

Caur deju mēs uzrunājām savus kaimiņus, kuriem šis komunikācijas veids bija svešs un neapgūts. Darba process dejā vienoja visus projekta dalībniekus, tos satuvinot un radot apbrīnojamas draudzības, empātiju, prieku par pašu radītu izrādi, ar kuru iepriecināt citus.

Metode

Pirmajā nedēļā tika veikta RHV audzēkņu sagatavošana, apmācība un iepazīstināšana ar dažādiem dejas un skatuves mākslas veidiem , kas nav iekļauti mācību programmā, piemēram, ar ķermeņa apgleznošanas mākslu, improvizāciju un aktiermeistarību, kas vēlāk bija nepieciešami veidojot dejas izrādi.
Projekta dalībnieki tikās ar RHV absolventiem, kas šobrīd sevi realizē citās profesijās. Tā apliecinot baleta dejotāja un citu profesiju sekmīgas un aizraujošas mijiedarbības iespēju. Pie bērniem viesojās aktrise Regīna Razuma, operdziedātāja Anta Jankovska, žurnāliste Jana Vītoliņa un fotogrāfs Andris Tone. Aktiermākslas meistarklase pie Jurģa Spulenieka akcentēja dejotāja profesijas starpdisciplinaritāti, savukārt ķermeņa apgleznošana pie Lāsmas Andžānes bērniem atklāja ķermeņa plastiku un sniedza izpratni par kustības izmantošanas plašajām iespējām.
Otrās nedēļas laikā notika Rīgas pašvaldības, jauniešu centru «Vita» un «Ziemeļi» bērnu piesaiste – iepazīstināšana ar dejas mākslu un aktīvs kopdarbs deju izrādes veidošanā

Ieguvumi

Pedagoģisko prasmju attīstīšana. RHS audzēkņi kļuva par dejas skolotājiem saviem jaunajiem draugiem no bērnu nama un jauniešu centriem
Plānošana, organizēšana. Projektā iesaistītie bērni patstāvīgi plānoja dienas nometnes gaitu un kārtību. Paši vadīja mēģinājumus, sadalīja mēģinājuma telpas, ieplānoja atpūtas un pusdienu pauzes.
Sadarbība darba procesā un brīvajā laikā. Prasme veidot saikni ar pedagogiem, vienaudžiem no citām skolām un izjaukta iepriekš pastāvošā hierarhija starp RHV jaunākajiem un vecākajiem audzēkņiem.

Rezultāts

Jaunas draudzības starp projektā iesaistīto skolu audzēkņiem. Tapusi jauna dejas izrāde, kuras horeogrāfijas, režijas, scenogrāfijas un kostīmu autori ir bērni vecumā no 5-15 gadiem.
Dejas izrāde tika izrādīta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bibliotēkā. Izrāde slimnīcā projekta dalībniekiem ļāva saprast, cik liela vērtība ir veselībai un cik laimīgs var būt katrs, kurš 1. septembrī sveiks un vesels kopā ar visiem var doties uz savu skolu.

Radošās partnerības programma "RaPaPro" ir Kultūras ministrijas 2014. gadā iniciēta un finansēta programma jaunu partnerību veidošanai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādēs (mākslas, dizaina, mūzikas un dejas vidusskolās), iesaistot sadarbībā pedagogus, audzēkņus, pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, sociālās grupas un citus vietējās kopienas pārstāvjus.

Radošā partnerība izpaužas starpdisciplinārās aktivitātēs, kurās visi sadarbības partneri ir vienlīdzīgi: vienādi iegulda un vienādi saņem gan līdzdalībā, gan ieguldījumā, gan gala rezultāta izmantošanā.

http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/rapapro/