<
Lasīt tālāk
 • #JRMS
 • #NMV
 • #SKOLA
 • #SKOLAS52B

Pabeigti pārbūves darbi

Slokas ielā 52b

Šī gada 30. martā tika pabeigta Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” (turpmāk- PIKC NMV) “Jaņa Rozentāla Mākslas skola” jaunā korpusa pārbūve, kas atrodas Slokas ielā 52b, Rīgā. PIKC NMV ir kļuvusi bagātāka ar vienu mūsdienīgu un modernu mācību ēku. Energoefektīvi un moderni pārbūvētajā skolas korpusā izvietotas glezniecības, zīmēšanas, tēlniecības, foto un audiovizuālo mediju studijas un darbnīcas.

Esam pateicīgi visiem, kuri iesaistījās šī projekta realizēšanā. Paldies, Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, projekta vadītājiem,  SIA “DUAL arhitekti”, SIA “ZENG” un SIA “Prokrial”! Jaunu darbnīcu izbūve un mācību ēkas pārbūve ļaus nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienīgu profesionālo vidējo izglītību un, izglītības iestādi absolvējot, iegūt darba tirgū konkurētspējīgu diplomu.

Slokas ielas 52b ēkas pārbūves izmaksas ir 3 989 084,11 eiro. Finansējums pārbūvei nodrošināts ERAF projektu “PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” modernizācija” un “Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā” ietvaros. Projektu finansējums kopā ir 3 389 757,61 eiro, t. sk. ERAF finansējums 2 881 293,97 eiro un valsts budžeta finansējums 508 463,64 eiro. Ar Kultūras ministrijas atbalstu papildus piesaistīts valsts budžeta finansējums 599 326,50 eiro apmērā.

Ēka Slokas ielā 52b ir daļa no visa PIKC NMV ēku kompleksa. Šobrīd joprojām norit pārbūves darbi Slokas ielas 52a korpusā, ko plānots pabeigt un nodot pēc gada, lai jau 2023./2024. mācību gadā Jaņa Rozentāla Mākslas skolas izglītojamie varētu pilnībā atstāt telpas Hāmaņa ielā 2a un uzsākt izglītības procesu Slokas ielā 52a un 52b.

Ar ERAF atbalstu līdz 2022./2023. mācību gada sākumam tiks pabeigti darbi Kalnciema ielā 10, Rīgā, kur tiek pārbūvēts gan mācību korpuss, gan izbūvēts jauns PIKC NMV sporta komplekss. Ar Kultūras ministrijas piesaistīto valsts budžeta finansējumu ir pabeigti un jau 2022. gadā mācību procesā tiek izmantoti: pārbūvētā PIKC NMV Emīla Dārziņa koncertzāle Kalnciema ielā 10 un PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa 6. stāvs Meža ielā 15.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rbs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma politika
  Piekļūstamības paziņojums

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2023