<
Lasīt tālāk
 • #VAKANCE

MIKC NMV aicina darbā dienesta viesnīcas pedagogu

Mākslu izglītības kompetences centrs Nacionālā Mākslu vidusskola konkursa kārtībā aicina darbā dienesta viesnīcas pedagogu.

Galvenie darba pienākumi:
Atbilstoši amata aprakstā norādītajam plānot, organizēt un koordinēt izglītojamo mācību un audzināšanas darbu dienesta viesnīcā .

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstoša izglītība, lai strādātu izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Prasmes sniegt atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos.
 • Prasme lietot skolvadības sistēmu E-klase.
 • Spēja patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu.
 • Teicamas komunikācis un sadarbibas prasmes ar izglītojamiem, vecākiem un darba kolēģiem.

Izglītības iestāde piedāvā:

 • Pilna laika slodzes darbu (No plkst. 15:00 – 22:00).
 • Atalgojumu no 1100 eiro un 10 % piemaksu par darbu Mākslu izglītības kompetences izglītības kompetences centrā;
 • Sabiedriskā transporta maksas atvieglojumu;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Darba vietu Rīgā, Kalnciema ielā 10
 • Pieteikumā gaidīsim:
 • Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).
 • Pieteikumu līdz 2023. gada 25. septembrim (ieskaitot) var iesniegt:
 • Sūtot elektroniski uz e-pastu sveta.balta@nmv.lv ar norādi ”MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola dienesta viesnīcas pedagoga vakance”

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rbs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma politika
  Piekļūstamības paziņojums

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2023