<
Lasīt tālāk

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola izsludina pieteikšanos uz sākumskolas skolotāja/-as amatu

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola izsludina pieteikšanos uz sākumskolas skolotāja/-as amatu, var būt attiecīgās jomas students.

Prasības kandidātiem:
• izglītība atbilstoši 2018. gada 11. septembra MK noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmetu metodikas pārzināšana;
• teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlme sadarboties ar radošas vides audzēkņiem un pedagogiem kopīgu mērķu sasniegšanā.

Galvenie pienākumi:
• īstenot izglītības programmu atbilstoši valsts izglītības standartam;
• plānot, organizēt un īstenot pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības iestādē izvirzītajiem mērķiem;
• mācību stundas vadīt, izvēloties interaktīvas mācību metodes, atbilstoši konkrētajam vecuma posmam un mācību programmai;
• ievērot izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Piedāvājam:
• stabilu darbu radošā un aktīvā kolektīvā no 2023. gada 1. septembra;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• mentora atbalstu, uzsākot darbu;
• atvieglojumu sabiedriskā transporta biļetes iegādei;
• darba samaksu saskaņā ar tarifiikāciju;
• mēneša darba algas likmi par slodzi – 1350. 00eur ( darba slodze 0,5);
• piemaksu par darbu MIKC  10% apmērā.

Kontaktinformācija: MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
info@nmv.lv | 67612332

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rbs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma politika
  Piekļūstamības paziņojums

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2023