Lasīt tālāk

MIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”


Ir Valsts nozīmes izcilības centrs Latvijas kultūrizglītībā – profesionālajā mākslā, mūzikā un dejā.

Apvienojot četras izcilas mākslu skolas - Rīgas Doma kora skolu, Jaņa Rozentāla Mākslas skolu, Emīla Dārziņa mūzikas skolu un Rīgas Baleta skolu, mūsu galvenais uzdevums ir kvalitatīva, starptautiski konkurētspējīga izglītība un mērķtiecīga jauno talantu izkopšana.

Mācības Nacionālajā Mākslu vidusskolā


Ir lieliska iespēja attīstīt augstas mākslinieciskās, darba kultūras un sadarbības prasmes - tas ir ceļš uz personības izaugsmi, profesionāla mākslinieka darba gaitām un radoši piepildītu dzīvi. Izglītība mākslās ir vērtīgs ieguldījums ikviena cilvēka un visas sabiedrības nākotnē.

Esam pārliecināti, ka zinoši, prasmīgi un radoši cilvēki ir mūsu kultūras un valsts pamats un aicinām mūsu pulkā bērnus, jauniešus un citus interesentus papildināt savas radošās zināšanas un prasmes, bagātināt mūsu kultūras un mākslas vidi.

Vadība

Jānis
Ziņģītis

Vadītājs

janis.zingitis@nmv.lv
67612332

Anete
Jansone

Vecākā lietvede

anete.jansone@nmv.lv
67612332

Dace
Kravale

Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs)

dace.kravale@nmv.lv
67601783

Ieva
Druviniece

Galvenā grāmatvede

ieva.druviniece@nmv.lv
27442000

Edgars
Groševs

Direktora vietnieks IT un attīstības jomā

edgars.groševs@nmv.lv
67601783

Iveta
Dreiblate

Emīla Dārziņa skolas vadītāja

iveta.dreiblate@nmv.lv
67612332, 67612653

Jānis
Dukāts

Jaņa Rozentāla skolas vadītājs

jānis.dukāts@nmv.lv
67601783

Gints
Ceplenieks

Rīgas Doma kora skolas vadītājs

gints.ceplenieks@nmv.lv
67804770

Agnese
Andersone

Rīgas Baleta skolas vadītāja

agnese.andersone@nmv.lv
67 614115

Sveta
Baltā

Personāla vadītāja

sveta.balta@nmv.lv
67614630

Mūsu absolventi – ievērojami mākslinieki

Mūsu mērķi

•Augsta izglītības kvalitāte mākslā, mūzikā un dejā.
•Mācībām atbilstoša infrastruktūra un aprīkojums.
•Prakses vietas audzēkņiem.
•Sadarbība ar nozaru profesionāļiem un darba tirgu.
•Dalība nacionālos un starptautiskos pasākumos.
•Starpnozaru izglītības programmu attīstīšana.
•Radošo partnerību veidošana.
•Pedagogu tālākizglītība.
•Metodiskā centra funkcijas.

Mākslu izglītības kompetences centrs (MIKC)

Valsts nozīmes profesionālās izglītības iestāde, kuras statuss ir pielīdzināms Valsts ģimnāziju statusam vispārējā izglītībā.

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rbs@nmv.lv | 67615339

  Direktors Jānis Ziņģītis
  janis.zingitis@nmv.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma politika
  Piekļūstamības paziņojums

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2023