Lasīt tālāk
 • Laika posms
  20.07.20 - 22.03.22
 • Dalībnieki
  PIKC NMV
 • Projekta vadītāji/Kontaktpersonas
  Jānis Ziņģītis

ERAF projekts PIKC

Projekta 1. daļa

2017. gada 30. novembrī Profesionālās izglītības un kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par projekta “PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” modernizācija” (nr.8.1.3.0/17/I/005) ieviešanu.

Projekta ietvaros tiks īstenota vispārizglītojošo un mākslas, foto un multimediju dizaina mācību priekšmetu telpu pārbūve Slokas ielā 52a un 52b, sporta infrastruktūras izbūve Meža ielā 15 un mācību korpusa pārbūve Kalnciema ielā 10/12, Rīgā.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada decembra līdz 2020. gada decembrim.

Projekta kopējais finansējums 4 512 637.65 eur, t.sk. ERAF finansējums – 3 835 742.00 eur un valsts budžeta finansējums – 676 895.65 eur.

2019. gada 28. februārī Profesionālās izglītības un kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā.” (nr.4.2.1.2/18/I/014) ieviešanu.
Projekta ietvaros tiks veikta Slokas ielas 52b ēkas pārbūve, nodrošinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.
Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada februāra līdz 2021. gada decembrim.
Projekta kopējais finansējums 638 225,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 542 491,21 EUR un valsts budžeta finansējums 95 733,79 EUR. (01.03.2019.)

Projekta 2. daļa

2019. gada 28. februārī Profesionālās izglītības un kompetences centrs “Nacionālā Mākslu vidusskola” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkā Slokas ielā 52b, Rīgā.” (nr.4.2.1.2/18/I/014) ieviešanu.

Projekta ietvaros tiks veikta Slokas ielas 52b ēkas pārbūve, nodrošinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada februāra līdz 2021. gada decembrim.
Projekta kopējais finansējums 638 225,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 542 491,21 EUR un valsts budžeta finansējums 95 733,79 EUR. (01.03.2019.)

Projekta aktualitātes

Būvdarbu veikšanas progress no 2022. gada oktobra līdz decembrim.

2022. gada 8. decembrī pabeigta Kalnciema ielas ēkas 10 k-3 pārbūve. Skolas audzēkņi mācības jaunajā mācību korpusā un sporta kompleksā uzsāks 2023 gada 9. janvārī (12.12.2022.)

Būvdarbu veikšanas progress no 2022. gada jūlija līdz septembrim.

Kalnciema ielas ēkas 10k-3 un k-2 pārbūves darbu ietvaros pabeigta fasādes montāža, virtuves aprīkojuma un sporta zāles aprīkojuma montāža, teritorijas labiekārtošanas darbi un iekšējā apdare, uzsākta dokumentācijas apkopošana nodošanai ekspluatācijā. (30.09.2022)

Būvdarbu veikšanas progress no 2022. gada aprīļa līdz jūnijam.

Kalnciema ielas ēkas 10k-3 un k-2 pārbūves darbu ietvaros tiek turpināti teritorijas labiekārtošanas darbi, iekšējās apdares darbi, fasādes montāža, ka arī uzsākta virtuves aprīkojuma un sporta zāles aprīkojuma montāža. (30.06.2022)

Būvdarbu veikšanas progress no 2022. gada janvāra līdz martam.

1) Kalnciema ielas ēkas 10k-3 un k-2 pārbūves darbu ietvaros tiek turpināta fasādes izbūve un stiklošana, iekštelpās – grīdu izbūve, sienu un griestu apmešana, labiekārtošanas darbi iekšpagalmā, notiek siltumtrases, elektrības un vājstrāvu izbūve.

2) Pabeigti būvdarbi un nodota ekspluatācijā ēka Slokas ielā 52b.  (31.03.2022.)

Būvdarbu veikšanas progress no 2021. gada oktobra līdz decembrim.

1) Kalnciema ielas ēkas 10k-3 un k-2 pārbūves darbu ietvaros pabeigti jumta izolācijas darbi, turpinās darbs pie ēku fasāžu montāžas un siltināšanas, norit iekštelpu mūrēšanas darbi, ūdens, kanalizācijas, apkures tiklu izbūve.

2) Slokas ielas 52b ēkas pārbūves darbu ietvaros pabeigta būvkonstrukciju un inženiertīklu izbūve, norit iekšējās apdares un teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 21.01.2022. (30.12.2021.)

Būvdarbu veikšanas progress no 2021. gada jūlija līdz septembrim.

1) Kalnciema ielas ēkas 10k-3 un k-2 pārbūves darbu ietvaros veikta sporta zāles būvkonstrukciju izbūve un uzsākta jumta izbūve, pārbūves korpusam tiek veikta fasādes siltināšana un logu stiklošana, norit iekšējo un ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve, siltummezgla montāža.

2) Slokas ielas 52b ēkas pārbūves darbu ietvaros norit ēkas fasādes siltināšana, starpsienu izbūve, griestu siltināšana un apdares darbi, ventilācijas sistēmas montāža, ūdensvadu un kanalizācijas montāža, lifta montāža, zibens aizsardzības tīkla izbūve un ārējo apgaismojuma kabeļu montāža. (01.10.2021.)

Būvdarbu veikšanas progress no 2021.gada aprīļa līdz jūnijam.

1) Kalnciema ielas ēkas 10k-3 un k-2 pārbūves darbu ietvaros pabeigti nepieciešamie demontāžas darbi, izbūvēti sporta zāles pamati, turpinās darbs pie ārējo inženierkomunikāciju izbūves un mācību korpusa iekšējo tīklu pārbūves.

2) Slokas ielas 52b ēkas pārbūves darbu ietvaros pabeigta piebūves konstrukciju izbūve, ēkas pamatu pārbūve, jumta konstrukcijas un  sienu konstrukciju izbūve, norit ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu pārbūve, pārsedžu montāža un grīdas pīrāga izbūve, uzsākti fasādes apdares darbi. (08.07.2021.)

Būvdarbu īstenošanas progress no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada martam:

1) Slokas ielas ēkai 52b norit ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju tīklu pārbūve, siju montāža, cokola siltināšana.

2) Kalnciema ielas 10 k2 un k3 pārbūvei noslēgušies demontāžas darbi un AS “Sadales tīkls” kompetencē esošo elektrotīklu pārbūves darbi. Turpinās darbs pie ārējo inženierkomunikāciju izbūves.

(09.04.2021.)

Būvdarbu īstenošanas progress no 2020. gada novembra līdz 2021. gada janvārim:

1) Veiksmīgi norit NMV pārbūve Slokas ielā 52b, kur jau nosvinēti ēkas spāru svētki.

2) Kalnciema ielas 10 k2 un k3 pārbūvei noslēgušies demontāžas darbi.

(09.02.2021.)

2020. gada 6. novembrī uzsākti būvdarbi Kalnciema ielas 10 -2 mācību korpusa pārbūvei un sporta kompleksa jaunbūvei. Pārbūves darbus plānots īstenot līdz 2022. gada martam.
Vienlaicīgi turpinās pārbūves darbi Slokas iela 52b, kur uzsākti darbi pie būvkonstrukciju izbūves. (11.11.2020.)

“Noslēgti nepieciešamie līgumi par Kalnciema ielas 10 pārbūves būvdarbu uzsākšanu. Būvdarbus objektā veiks SIA  “Selva Būve”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “Būves un būvsistēmas” un autoruzraudzību – SIA “DUAL Arhitekti”. Pārbūves darbi uzsāksies 2020. gada oktobrī. (07.10.2020.)”

2020. gada 13. jūlijā uzsākti būvdarbi Slokas ielas 52b ēkas pārbūvei. Jūlijā un augustā pabeigta komunikāciju demontāža, turpinās starpsienu un griestu demontāža, norisinās būvgružu izvešana. Pārbūves darbus plānots pabeigt līdz 2021. gada 4. novembrim. (09.09.2020.)

2020. gada 3. jūnijā noslēgti līgumi Slokas ielas 52b ēkas pārbūves būvdarbu uzsākšanai: ar SIA “IMG Constructor” par būvdarbu veikšanu, ar SIA “DUAL arhitekti” par objekta autoruzraudzību, ar SIA “PROKRIAL” par būvuzraudzību. (11.06.2020.)

Pieņemts lēmums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu objektam “PIKC NMV ēkas pārbūve Slokas ielā 52B, Rīgā. Pakalpojuma sniedzējs: SIA “Prokrial”, līgumcena: 18 000,00 EUR (bez PVN). (24.02.2020.).

2020. gada 14. februārī izsludināts atklāts konkurss “Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkas Kalnciema ielā 10 korpuss 2 pārbūve un Meža iela 15 sporta kompleksa jaunbūve”. Informācija par konkursu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier. (19.02.2020.).

2019. gada 25. novembrī izsludināts konkurss iepirkumam “Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “PIKC NMV ēkas pārbūve Slokas ielā 52B, Rīgā””. (26.11.2019.)”

2019. gada 14. oktobrī ir noslēgusies pretendentu piedāvājumu iesniegšana PIKC NMV atklātajā konkursā „Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “PIKC NMV ēkas pārbūve Slokas ielā 52B, Rīgā”” (Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC NMV 2019/8). Kopā saņemti 14 piedāvājumi. Ar pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojumi var iepazīties: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/25546. Iepirkumu komisija uzsākusi darbu pie pretendentu piedāvājumu vērtēšanas. (14.10.2019.).

2019. gada 14. augustā atkārtoti izsludināts atklāts konkurss iepirkumam “Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “PIKC NMV ēkas pārbūve Slokas ielā 52B, Rīgā” (ID nr. PIKC NMV 2019/8). Informācija par iepirkumu: www.iub.gov.lv un www.eis.gov.lv (15.08.2019.).

“2019. gada 15.maijā ir izsludināts atklāts konkurss iepirkumam “Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “PIKC NMV ēkas pārbūve Slokas ielā 52B, Rīgā” (ID nr. PIKC NMV 2019/5). Informācija par iepirkumu: www.iub.gov.lv un www.eis.gov.lv (17.05.2019.)”

“Pēc pozitīva būvekspertīzes atzinuma saņemšanas būvprojekts „ PIKC NMV ēku pārbūve Slokas ielā 52a un 52b, Rīgā” iesniegts Rīgas pilsētas Būvvaldē galējai saskaņošanai”. (28.02.2019.)

Ir noslēgti līgumi ar SIA “DUAL arhitekti” par būvprojekta izstrādi atbilstoši minimālā sastāva projektam un autoruzraudzību PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkai Kalnciema ielā 10 korpuss 2 pārbūvei un Meža ielas 15 sporta kompleksa jaunbūvei un ar pilnsabiedrību ”Lūsis V un MV Būveksperti” par būvprojekta „ PIKC NMV ēku pārbūve Slokas ielā 52a un 52b, Rīgā” ekspertīzi. (30.11.2018.)

“2018. gada 2. jūlijā projekta ietvaros tika izsludināts atklāts konkurss “Būvprojekta izstrāde atbilstoši minimālā sastāva projektam un autoruzraudzība PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” ēkai Kalnciema ielā 10 korpuss 2 pārbūvei un Meža ielas 15 sporta kompleksa jaunbūvei”  (04.07.2018.)”

“2018. gada 28.augustā projekta ietvaros tika izsludināts konkurss “Par tiesībām veikt būvprojekta ekspertīzi objektam PIKC NMV ēku pārbūve Slokas ielā 52a un 52b, Rīgā” (31.08.2018.)”

2018. gada 13. aprīlī Rīgas pilsētas būvvalde ir saskaņojusi būvprojektu “Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēku kompleksa inženiertīklu un telpu pārbūve un atjaunošana un sporta kompleksa jaunbūve” minimālā sastāvā un tiek organizēts atklāta konkursa iepirkums būvprojekta izstrādei, pamatojoties uz saskaņoto minimālā sastāva būvprojektu. (10.05.2018.)

2018. gada 14. februārī Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņošanai ir iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā Mākslu vidusskola” ēku kompleksa inženiertīklu un telpu pārbūve un atjaunošana un sporta kompleksa jaunbūve” (Kalnciema iela 10 korpuss 2, Rīga), ko izstrādāja SIA “SESTAIS STILS”. Vienlaikus aktīvi norit Slokas ielas 52a un 52b ēku projektēšanas darbi. Atbilstoši veiktajai iepirkumu procedūrai Slokas ielas 52a un 52b ēku pārbūves būvprojektu izstrādā SIA “DUAL arhitekti”. (20.02.2018.)”

UZRAKSTI SKOLAI,
MĒS AR PRIEKU PALĪDZĒSIM

  SKOLU KONTAKTI

  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  info@nmv.gov.lv | 67612332

  MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola
  Hāmaņa iela 2A, Rīga, LV – 1007
  jrms@nmv.gov.lv | 67601783

  MIKC NMV Rīgas Doma kora skola
  Meža iela 15, Rīga, LV – 1048
  rdks@nmv.gov.lv | 67804770

  MIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  edms@nmv.gov.lv | 67612332

  MIKC NMV Rīgas Baleta skola
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV – 1048
  rbs@nmv.gov.lv | 67615339

  Direktora p.i. Sveta Baltā
  sveta.balta@nmv.gov.lv | 67612332
  Lietvede Anete Jansone
  anete.jansone@nmv.gov.lv | 67612332
  Grāmatvede Ieva Druviniece
  ieva.druviniece@nmv.gov.lv | 67617991

  Dienesta viesnīca
  dienestaviesnica@nmv.lv

  Privātuma politika
  Piekļūstamības paziņojums

  SKOLU REKVIZĪTI

  Mākslu izglītības kompetences centrs
  “Nacionālā Mākslu vidusskola”
  Reģ. Nr.: 90010937516
  Banka: VALSTS KASE
  Kods: TRELLV22
  Konts: LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts
  MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola
  90010937516
  Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
  Tālr.67612332
  BANKA: VALSTS KASE
  KODS: TRELLV22
  KONTS: LV07TREL722068900400B

  © SKOLA 2024